El Projecte Integrat de Llengua estrangera (PILE) a l’Institut de Súria

Projecte Integrat de Llengua Estrangera: Make Your Way Through English

PILE SuriaINS Migmón (Súria) / Departament de Llengües Estrangeres

Amb l’objectiu de promoure l’ús de la llengua anglesa i donar-ne un impuls més enllà de la pròpia assignatura de llengua estrangera, des del curs anterior estem duent a terme un projecte integrat de llengües estrangeres en què tot l’alumnat de l’ESO realitza activitats en anglès en part del currículum d’altres matèries. Originàriament, el projecte va començar amb el crèdit variable de 2n d’ESO Science in English i, progressivament, s’anà ampliant fins a involucrar tot el professorat qualificat o amb suficient nivell de llengua anglesa. Què fem? L’alumnat de 1r d’ESO fa part de les cançons de l’àrea de música i també part del currículum de ciències naturals (normalment els experiments de laboratori en grup desdoblat) en anglès. A 2n d’ESO, a part de l’optativa Science in English on passen gairebé el 60% dels alumnes, també fan el desdoblament d’Educació Visual i Plàstica en llengua anglesa: els alumnes treballen els elements de l’expressió visual com poden ser el punt, la textura, la línia, el color, el pla, etc. Així mateix, organitzen un compendi bibliogràfic d’autors i un vocabulari dels termes més freqüents. A segon cicle de l’ESO, els alumnes tracten el tema dels drets humans a Ciutadania (per exemples, escriuen cartes de protesta al primer ministre italià en contra la segregació dels alumnes romanesos) i proposen normes per a un món millor. A ciències socials de 3r d’ESO l’alumnat fa recerca sobre un país de la Unió Europea i en fan una exposició i tracten el tema mediambiental a partir de la visualització del documental Home. A 4t d’ESO, el projecte de recerca gira entorn el viatge de final de curs i els alumnes fan un recerca informativa sobre el país que visiten al final de la qual n’han de fer una exposició oral. A més, des de l’àrea de matemàtiques, es tracten els mètodes i el llenguatge algebraic (trigonometria i probabilitats) així com també l’estadística d’un tema a partir de les enquestes passades a l’alumnat de l’institut. Els alumnes creen una presentació i en fan una exposició. Com ens organitzem? Aquest curs estem gaudint d’un auxiliar de conversa i la necessitat d’utilitzar la llengua anglesa a l’aula encara s’ha fet més evident entre l’alumnat de l’institut. Des del centre, s’ha intentat que l’auxiliar pogués participar en totes les classes de les matèries que participen en el projecte. Per això, l’AMPA s’ha fet càrrec del cost de les hores que no estan cobertes pel PILE. Treballar en anglès com a llengua vehicular en les matèries no lingüístiques implica un canvi metodològic en què el professorat ha de proporcionar a l’alumnat les eines lingüístiques (ja siguin de vocabulari o d’estructura) que necessitaran per treballar la matèria. Aquest material, però, no sempre es troba disponible i això ens ha obligat a reunir el professorat especialista en anglès amb el professorat d’altres matèries de manera mensual per tal d’elaborar materials basats en la metodologia AICLE. També hem creat un curs moodle on el professorat de llengües estrangeres hem penjat tot el material necessari que ens han demanat com per exemple (la distribució de continguts als nivells de l’ESO, expressions per expressar opinions i argumentar, expressions per analitzar una obra d’art, etc.). Valoració En conjunt, valorem positivament la inclusió de la llengua estrangera com a llengua vehicular en matèries que no són estrictament lingüístiques. D’una banda, ha suposat la implicació d’un gran nombre de professors del nostre centre per tirar endavant un projecte comú. D’altra banda, l’alumnat ha usat la llengua anglesa per adquirir nous coneixements transversals, i en part, han deixat de veure la llengua anglesa com una matèria aïllada. El fet que el PILE ens hagi permès gaudir d’un auxiliar de conversa durant aquest curs és també un gran al·licient tant per als alumnes com per als professors i ens convenç de la utilitat d’aquest projecte. No obstant, tirar endavant aquest projecte requereix un gran esforç i coordinació, i a vegades els objectius inicials costen de complir: imprevistos, manca de temps, alumnat no sempre motivat, etc.   Si voleu veure algunes de les tasques que fan els nostres alumnes, visiteu el nostre blog:

http://pileiesmigmon201214.blogspot.com.es/

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Número 06 -maig 2014 i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *