Crèdits

Edició:

Centre de Recursos Pedagògics del Bages
Ctra. de Vic, 175
08243 Manresa
Tel. 938727142
crp-bages@xtec.cat

Coordinació:

Jaume Bonjorn ; Francesc Costa; Pilar Illa; Carles Llussà

Desenvolupat amb WordPress.

El Centre de Recursos Pedagògics del Bages no comparteix necessàriament les opinions expressades en articles signats per altres persones o organitzacions.