Sobre la base de dades

Els registres de la base de dades de treballs de recerca estan estructurats de la forma següent:

Títol del treball

El títol original, en l’idioma en què l’ha escrit l’autor/a.

Resum

Breu descripció del contingut del treball, redactada pel propi autor/a, habitualment en català.

Autor/a

Nom i cognoms de l’autor/a o autors/es del treball.

Tutor/a

Nom i cognoms del professor/a que ha tutoritzat el treball.

Curs

Curs acadèmic en què s’ha presentat el treball.

Centre

Centre educatiu on s’ha presentat el treball. Consulteu la relació de centres.

Àrea

Tots els treballs estan catalogats en una de les següents àrees temàtiques: ciències socials, ciències naturals, educació física, llengües, llengües estrangeres, matemàtiques, música, tecnologia i visual i plàstica.

Fotografia de la capçalera de QooQee obtinguda a Unsplash.