Treballs de recerca

d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès

Ja tenim data per a la presentació del llibre de Treballs de Recerca 2019-2020:

dimarts 21 d'abril de 2020, a les 7 de la tarda.

El treball de recerca a batxillerat

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

Fulletó informatiu adreçat a l'alumnat que ha de començar el seu treball de recerca. Dona pistes sobre l'elecció del tema, la planificació de la recerca, la cerca d'informació, l'elaboració de l'informe i la presentació d'aquest, tant escrita com oral.

Guia elaborada per la Universitat de Barcelona

Distribució dels treballs realitzats al Bages-Moianès de 1996 a 2019 per àmbits temàtics

Ciències Naturals
22.44%
Ciències Socials
41.44%
Educació Física
6.1%
Llengües
5.04%
Llengües Estrangeres
1.51%
Matemàtiques
1.88%
Música
2.23%
Tecnologia
14.01%
Visual i Plàstica
5.35%

Base de dades de TdR, de 1996 a l'actualitat

Des del curs 1996-1997, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages ha recollit en una base de dades la informació bàsica de tots els treballs de recerca elaborats per l’alumnat de batxillerat del Bages-Moianès.
Actualment, aquesta base de dades compta amb més de 13.400 referències i es pot consultar públicament.

Llibre "Treballs de recerca"

Editat des del curs 2000-2001, recull anualment els resums d’una selecció de treballs de recerca, escollits pels centres de les comarques del Bages i del Moianès que participen en la publicació, aplicant criteris de qualitat i proporcionalitat segons el nombre d’alumnes i les modalitats impartides.

Mèdia

Recull de fotografies i vídeos de diferents edicions de l’acte de presentació del llibre “Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès”.

Premis a treballs de recerca

Patrocinadors

Coordinació

Carretera de Vic, 175 · 08243 Manresa
T. 938727142
crp-bages@xtec.cat

Fotografia de la capçalera de chuttersnap obtinguda a Unsplash.