Treballs de recerca

d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès

Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2023-2024

El passat dijous 11 d’abril, a les cinc de la tarda, es va dur a terme la presentació del llibre Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2023-2024.

Aquesta és una publicació anual que es realitza des del curs 2000-2001 i que recull els resums dels treballs de recerca més destacats presentats per l’alumnat de 2n curs de batxillerat i un annex amb una breu fitxa de la resta de treballs. També inclou un  apartat de treballs del curs anterior premiats                  en diferents convocatòries.

Els objectius de la publicació del llibre són els d’oferir un marc de reconeixement als treballs d’investigació més valuosos realitzats per l’alumnat de 2n curs de batxillerat, divulgar-los fora de.  l’àmbit escolar, contribuir a incentivar la seva qualitat, servir com a referent tant temàtic com metodològic per l’alumnat que realitza el 1r curs de batxillerat i potenciar el concepte de recerca com  a una actitud permanent en la vida de l’estudiant.

L’acte de presentació va tenir dues parts. A la primera, Joan-Vicenç Gómez i Urgellés, matemàtic, doctor en Ciències de l’Educació, professor titular de la UPC, divulgador, conferenciant i tertulià va pronunciar la conferència La societat com escenari i les matemàtiques com a actor. Seguidament, es va fer el lliurament del llibre a l’alumnat que hi havia aportat el resum del seu treball.

L’edició del llibre és coordinada pel Centre de Recursos Pedagògics del Bages amb la participació i implicació directa de 18 centres d’educació secundària del Bages i del Moianès. El llibre té el suport   del Consell Comarcal del Bages, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, la Fundació Universitària del Bages, Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia i Ajuntament de Manresa. El llibre és editat per Zenobita Edicions.

El treball de recerca a batxillerat

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

Fulletó informatiu adreçat a l'alumnat que ha de començar el seu treball de recerca. Dona pistes sobre l'elecció del tema, la planificació de la recerca, la cerca d'informació, l'elaboració de l'informe i la presentació d'aquest, tant escrita com oral.

Guia elaborada per la Universitat de Barcelona

Distribució dels treballs realitzats al Bages-Moianès de 1996 a 2023 per àmbits temàtics

Ciències Naturals
22.31%
Ciències Socials
41.72%
Educació Física
6.16%
Llengües
4.95%
Llengües Estrangeres
1.45%
Matemàtiques
1.84%
Música
2.37%
Tecnologia
13.96%
Visual i Plàstica
5.25%

Base de dades de TdR, de 1996 a l'actualitat

Des del curs 1996-1997, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages ha recollit en una base de dades la informació bàsica de tots els treballs de recerca elaborats per l’alumnat de batxillerat del Bages-Moianès.
Actualment, aquesta base de dades compta amb més de 14.100 referències i es pot consultar públicament.

Llibre "Treballs de recerca"

Editat des del curs 2000-2001, recull anualment els resums d’una selecció de treballs de recerca, escollits pels centres de les comarques del Bages i del Moianès que participen en la publicació, aplicant criteris de qualitat i proporcionalitat segons el nombre d’alumnes i les modalitats impartides.

Recull de fotografies de la darrera edició de l’acte de presentació del llibre “Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès”.

Vídeo de l’acte de presentació realitzat al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa l’11 d’abril de 2024. 

Enllaços

Patrocinadors

Coordinació

Carretera de Vic, 175 · 08243 Manresa
T. 938727142
crp-bages@xtec.cat

Fotografia de la capçalera de chuttersnap obtinguda a Unsplash.