Treballs de recerca

d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès

Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2020-2021

Malgrat les circumstàncies excepcionals que estem vivint, el llibre s’ha pogut publicar.
Tots els centres han rebut ja els exemplars que havien sol·licitat i n’han pogut fer la distribució.
El nostre agraïment a l’alumnat, als reponsables de la tutorització i la coordinació dels treballs a cada centre i a Zenobita Edicions, per fer possible l’edició en uns moments tan complicats.

Treballs_de_recerca_20-2021_portada

El treball de recerca a batxillerat

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

Fulletó informatiu adreçat a l'alumnat que ha de començar el seu treball de recerca. Dona pistes sobre l'elecció del tema, la planificació de la recerca, la cerca d'informació, l'elaboració de l'informe i la presentació d'aquest, tant escrita com oral.

Guia elaborada per la Universitat de Barcelona

Distribució dels treballs realitzats al Bages-Moianès de 1996 a 2020 per àmbits temàtics

Ciències Naturals
22.31%
Ciències Socials
41.72%
Educació Física
6.16%
Llengües
4.95%
Llengües Estrangeres
1.45%
Matemàtiques
1.84%
Música
2.37%
Tecnologia
13.96%
Visual i Plàstica
5.25%

Base de dades de TdR, de 1996 a l'actualitat

Des del curs 1996-1997, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages ha recollit en una base de dades la informació bàsica de tots els treballs de recerca elaborats per l’alumnat de batxillerat del Bages-Moianès.
Actualment, aquesta base de dades compta amb més de 14.100 referències i es pot consultar públicament.

Llibre "Treballs de recerca"

Editat des del curs 2000-2001, recull anualment els resums d’una selecció de treballs de recerca, escollits pels centres de les comarques del Bages i del Moianès que participen en la publicació, aplicant criteris de qualitat i proporcionalitat segons el nombre d’alumnes i les modalitats impartides.

Recull de fotografies i vídeos de diferents edicions de l’acte de presentació del llibre “Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès”.

Enllaços

Patrocinadors

Coordinació

Carretera de Vic, 175 · 08243 Manresa
T. 938727142
crp-bages@xtec.cat

Fotografia de la capçalera de chuttersnap obtinguda a Unsplash.