Treballs de recerca

d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès

Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2019-2020

Malgrat les circumstàncies excepcionals que hem viscut, el llibre s’ha pogut publicar, ja que s’havia elaborat pràcticament tot el seu contingut abans del confinament.
Tots els centres han rebut ja els exemplars que havien sol·licitat i n’han pogut fer la distribució tal com havien previst.
El nostre agraïment a Zenobita Edicions i a INOMSA, per fer possible l’edició en uns moments tan complicats.

El treball de recerca a batxillerat

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

Fulletó informatiu adreçat a l'alumnat que ha de començar el seu treball de recerca. Dona pistes sobre l'elecció del tema, la planificació de la recerca, la cerca d'informació, l'elaboració de l'informe i la presentació d'aquest, tant escrita com oral.

Guia elaborada per la Universitat de Barcelona

Distribució dels treballs realitzats al Bages-Moianès de 1996 a 2020 per àmbits temàtics

Ciències Naturals
22.31%
Ciències Socials
41.72%
Educació Física
6.16%
Llengües
4.95%
Llengües Estrangeres
1.45%
Matemàtiques
1.84%
Música
2.37%
Tecnologia
13.96%
Visual i Plàstica
5.25%

Base de dades de TdR, de 1996 a l'actualitat

Des del curs 1996-1997, el Centre de Recursos Pedagògics del Bages ha recollit en una base de dades la informació bàsica de tots els treballs de recerca elaborats per l’alumnat de batxillerat del Bages-Moianès.
Actualment, aquesta base de dades compta amb més de 14.100 referències i es pot consultar públicament.

Llibre "Treballs de recerca"

Editat des del curs 2000-2001, recull anualment els resums d’una selecció de treballs de recerca, escollits pels centres de les comarques del Bages i del Moianès que participen en la publicació, aplicant criteris de qualitat i proporcionalitat segons el nombre d’alumnes i les modalitats impartides.

Mèdia

Recull de fotografies i vídeos de diferents edicions de l’acte de presentació del llibre “Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès”.

Enllaços

Patrocinadors

Coordinació

Carretera de Vic, 175 · 08243 Manresa
T. 938727142
crp-bages@xtec.cat

Fotografia de la capçalera de chuttersnap obtinguda a Unsplash.